Tietosuojaseloste - Bassoclub

Tietosuojaseloste

Basso Clubin internet-sivujen tietosuojaseloste

Basso Club haluaa suojata internet-sivujensa käyttäjien ja asiakkaittensa yksityisyyttä. Tästä tietosuojaselosteesta löydät tiedon siitä, miten käsittelemme rekisterinpitäjänä bassoclub.fi-sivuston käyttäjiä koskevaa tietoa.

Kuka tietoja käsittelee?

 

Yritys

YöKlubi Oy
Uusikatu 20
90100 Oulu, Finland

 

Internet-sivujen yhteyshenkilö

 

Teemu Sulkala
teemu.sulkala@gmail.com
+358505942020

 

 

Mitä tietoja verkkosivuston käyttäjistä tallentuu?

 

Bassoclub.fi -sivustolla käytössä olevan yhteydenottolomakkeen osalta käyttäjästä tallennetaan hänen antamansa sähköpostiosoite ja puhelinnumero, sekä hänen mahdollisesti antamansa tieto edustamastaan organisaatiosta. Sivuston kautta kerättyä tietoa ei yhdistetä mihinkään yrityksen tuottamiin palveluihin tai tämän sivuston kautta linkkeinä löytyvien sähköisiin lomakkeisiin liittyviin tietoihin.

Bassoclub.fi -sivustolla käytetään evästeitä (ns. cookies) käytön helpottamiseksi ja toimivuuden parantamiseksi. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön käyttämänsä internet-selaimen asetusten kautta.

Internet-sivustolla on käytössä Google Analytics -kävijäseuranta. Seurantaan käytettävät evästeet tallentavat tietoja sivujen käytöstä anonyymisti, joten yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa niiden perusteella. Tilastoinnista selviää muun muassa mitä kautta käyttäjät sivulle tulivat, mitkä sivut ovat suosituimpia ja kuinka pitkään sivuja keskimäärin luetaan. Tilastotiedon avulla yritys kehittää verkkopalveluaan ja pyrkii helpottamaan sivujen käyttöä.

Google Analyticsin tavasta käyttää tietoja voit lukea täältä.

 

Millä perusteella, mihin tarkoitukseen ja kuinka pitkään tietoja käytetään?

 

Yritys käyttää internet-sivujen yhteydenottolomakkeen kautta saamaansa tietoa palveluidensa markkinointiin. Tietojen käsittelyn perusteena on silloin yhteystietonsa jättäneen henkilön oma suostumus. Verkkosivustoon liittyvää tilastotietoa hyödynnetään mm. markkinointiin, sivuston ylläpitoon ja kehittämiseen, jolloin tietojen käsittelyn perusteena on yhtiön oikeutettu etu. Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, minkä jälkeen tiedot poistetaan. Sivustoon liittyvät evästeet ovat voimassa vain kyseisen istunnon ajan, ja ne poistuvat, kun käyttäjä sulkee selaimen.

 

Sivuston käyttäjän oikeudet

 

Sen lisäksi, että bassoclub.fi-sivuston käyttäjällä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, käyttäjällä on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus:

Näiden oikeuksien käyttämiseksi voit olla yhteydessä osoitteeseen teemu.sulkala@gmail.com. Asian käsittelyn jälkeen yritys joko poistaa pyydetyt tiedot tai ilmoittaa perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Mikäli bassoclub.fi-sivuston käyttäjä on tyytymätön yrityksen päätökseen, voi siitä tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle. Ohje valituksen tekemiseksi löytyy täältä.

 

Mihin käyttäjien tietoja luovutetaan?

 

Yritys ei lähtökohtaisesti luovuta verkkosivustonsa käyttäjätietoja ja yhteydenottolomakkeen kautta tulevaa tietoa ulkopuolisille tahoille. Yrityksen käyttämillä palveluntarjoajilla (kuten mediatoimistolla) voi kuitenkin olla pääsy bassoclub.fi-sivuston käytön yhteydessä kertyviin tietoihin. Palveluntarjoajat saavat käyttää näitä tietoja vain yrityksen luvalla ja yrityksen tarpeisiin.

 

Miten kerätyt tiedot suojataan?

Yritys huomioi lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietoturvan ja henkilötietojen suojauksen suunnitelmallisesti kaikessa tiedon käytössä ja käsittelyssä. Henkilötietojen tietoturvallisuus ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Kaikki yrityksen työntekijät antavat vaitiolositoumuksen ja käyttävät käsittelemiään henkilötietoja vain työtehtävissään ja käyttöoikeuksiensa mukaisesti.